Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu - Samodzielny Dział ds. informatyzacji i Analiz , w związku z prowadzonym śledztwem w sprawie PO IX Ds. 3.2018 r. , zawiadamia, że procedura zbierania informacji od użytkowników serwisu Sknerus.pl , na udostępnionym na stronie internetowej formularzu, został zakończona.

Dziękujemy za przekazane informacje, pomocne dla prowadzonego postępowania.

Osoby które poprawnie wprowadziły dane do formularza wraz z danymi osobowymi i kontaktowymi , po dokonanej weryfikacji , ujęte zostaną jako osoby pokrzywdzone w sprawie. pouczenie o uprawnieniach pokrzywdzonego.

Zgodnie z art. 131 § 2 kpk , zawiadomienia o przysługujących im uprawnieniach w ramach toczącego się postępowania, podlegają zamieszczeniu na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.
Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu - Samodzielny Dział ds. informatyzacji i Analiz prowadzi postępowanie karne za sygn.. PO IX Ds. 3.2018, które w swym zasadniczym zakresie dotyczy wyłudzenia mienia znacznej wartości, w związku z działalnością internetowego serwisu aukcyjnego SKNERUS.pl. , na szkodę licznych osób pokrzywdzonych z terenu całego kraju, w okresie od grudnia 2014 r. do września 2017 r. to jest o czyn z art. 286§1 kk w zw. z art. 294§1 kk i inne.

Zgodnie z art. 297§1 p.4 kpk, celem prowadzonego postępowania jest między innymi ustalenie osób pokrzywdzonych. Ustalenia w tym zakresie mają znaczenie dla identyfikacji osób uprawnionych do otrzymania zwrotu wyłudzonych środków pieniężnych, stanowiących korzyść osiągniętą przez sprawcę w wyniku przestępstwa.

Realizując powyższe , w toku postępowania zebrano adresy poczty elektronicznej użytkowników serwisu SKNERUS.pl, którzy wpłacili środki pieniężne dla nabycia oferowanych przez serwis jednostek płatniczych - tzw. BID'ów ( uprawnień do przebić licytacyjnych). Na adresy te aktualnie rozesłano powiadomienia

Jeżeli zatem otrzymałeś/aś na swój adres poczty elektronicznej informację do sprawy niniejszej, prosimy o zapoznanie się z treścią pouczenia (pouczenie o uprawnieniach pokrzywdzonego) oraz wypełnienie formularza.

Formularz wyświetli się po wprowadzeniu poprawnego adresu e-mail na który otrzymałeś korespondencję oraz unikalnego nr PIN widocznego w treści otrzymanej z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu wiadomości mailowej :

Adres poczty elektronicznej jaki używałeś do komunikacji w serwisie SKNERUS.pl:

Podaj PIN, zawarty w wiadomości mailowej: